baner kurs I

 

Dzień I   (piątek)

Zasada działania i podstawy techniczne nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NWM)

09.00 – 09.30   Rejestracja uczestników

Sesja I

09.30 – 10.00   Wprowadzenie
10.00 – 11.00   Praktyczne aspekty patofizjologii niewydolności oddychania                                                                                                      
11.00 - 11.45    Specyfika nieinwazyjnej techniki wentylacji 
11.45 - 12.00    Przerwa kawowa

Sesja II

12.00 – 12.40   Metody podłączania obwodu oddechowego
12.40 -  13.15   Metody doboru i techniki zakładania masek
13.15 – 14.00      Obiad

 Sesja III

14.00 – 15.00     Tryby wentylacji
15.00 – 16.00     Ustawianie parametrów wentylacji
16.00 – 16.30     Przerwa kawowa

Sesja IV – warsztaty praktyczne cz. 1

16.30 - 19.30    zajęcia praktyczne w grupach:

 • interface pacjenta
 • nauka obsługi różnych typów respiratorów:
  - monitorowanie i kompensacja przecieków
  - synchronizacja
  - tryby wentylacji
  - monitorowanie terapii
 • monitorowanie terapii – kapnografia, gazometria krwi tętniczej – technika pomiaru, interpretacja

19.45     Kolacja

Dzień II  (sobota)

Nieinwazyjna wentylacja mechaniczna w leczeniu wybranych stanów ostrej i zaostrzeniu przewlekłej niewydolności oddychania

Sesja V

08.00 – 08.20   Wskazania i przeciwwskazania do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NWM)
08.20 – 08.50   NWM w zaostrzeniu POChP
08.50 – 09.10   NWM w niewydolności oddychania w przebiegu otyłości
09.10 – 09.30   NWM w zaostrzeniu hiperkapnicznej niewydolności oddychania u chorych z restrykcyjnymi schorzeniami układu oddechowego                                 
09.30 – 10.00  przerwa kawowa

Sesja VI – warsztaty praktyczne cz. 2

10.00 – 13.00   zajęcia praktyczne w 4 grupach obejmujące:

 • interface pacjenta
 • nauka obsługi różnych typów respiratorów:
  - monitorowanie i kompensacja przecieków
  - synchronizacja
  - tryby wentylacji
  - monitorowanie terapii
 • monitorowanie terapii – kapnografia, gazometria krwi tętniczej – technika pomiaru, interpretacja

13.00 – 13.30   lunch

Sesja VII

13.30 – 14.00   Monitorowanie chorego z zaostrzeniem przewlekłej niewydolności oddychania leczonego NWM  
14.00 – 14.30   Niepowodzenia nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej
14.30 – 15.00   Organizacja Sali/Pododdziału Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej
15.00 – 15.45   Test sprawdzający, podsumowanie i zakończenie kursu
                        

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker